• Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de verplaatsing van onze manege. Hierin gaat men uit van de voorkeurslocatie hoek Hullenweg - Esweg. Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest geschikte locatie is voor een nieuwe manege. 

    We hebben veel en goede gesprekken gevoerd en zijn blij met de uitspraken van het college. We hopen natuurlijk dat de gemeenteraad instemt met het voorstel zodat we snel verder kunnen met de voorbereidingen van de bouw. We verwachten dat het voorstel begin maart in de raadsvergadering wordt besproken.