• De geschiedenis van Rij- en Menvereniging Mensinghe

  Op 21 september 1945 is Landelijke Rijvereniging Roden opgericht door de volgende personen:

  ·        T.J. Nieborg - Voorzitter

  ·        T.E. Willems - Secretaris

  ·        K.L. Kampen -  De penningmeester

  ·        J.S. Holthuis - 2e voorzitter

  ·        F. Poelstra - Lid

  De vereniging is opgezet met 35 werkende en twee niet werkende leden. De lessen werden gegeven door de heren Hilvering en Van der Handel. Voor de contributie betaalde men
  f 10,00, het entreegeld was f 5,00 en het lesgeld f 1,00 per maand. De namen voor de vereniging die in de oprichtingsvergadering werden genoemd waren onder andere: De Woudruiters, De Bitseruiters, Lempeur, Buffelo Bill, Mensingheruiters en Zandruiters. Uiteindelijk is gekozen voor Landelijke Rijvereniging Roden.

  De eerste wedstrijden
  Sinds mei 1946 wordt er door onze vereniging deelgenomen aan de wedstrijd van Vereniging voor Volksvermaken Roden op Hemelvaartsdag. In 1947 werden er in de omgeving welgeteld drie wedstrijden uitgeschreven. Men ging te voet, te paard of met paard en wagen/koets naar een wedstrijd. Het verenigingsvaandel is ontworpen in 1951. Op 1 mei 1967 is de ponyclub opgericht door de heer Houwing, onder de naam Mensingheruitertjes. De rode sweaters zijn op vele wedstrijden gesignaleerd.

  De Zulthe
  Tijdens de beginfase van de vereniging reden de leden achter De Brink in het dorp, enkele jaren later op de heide in het Mensinghebos. Toen er ook in een binnenbak werd gereden ging de vereniging naar de Zulthe (boerderij Koop Meier/notaris Velema). De meeste kinderen hadden daar hun pony op stal staan en kwamen daar zowel 's morgens als 's avonds om gezamenlijk hun pony te voeren en te verzorgen. In deze periode is ook de menvereniging opgericht, als onderdeel van de Landelijke Rijvereniging. Vanuit een recreatief bestaan komt ook daar de bloei in en laat de vereniging zich zien in de wedstrijdsport.

  Manege de Hulhorst
  In de jaren 80 had de ponyclub een ledenaantal van meer dan honderd ponyclubleden. Doordat de eisen voor binnenbakken strenger werden besloot de Landelijke Rijvereniging een aantal winters te gaan trainen bij manege Strating in Norg (Norgerberg). In deze jaren is het plan ontstaan om een manege te bouwen, met daarbij een huis voor de beheerder. De officiële opening van Manege De Hulhorst vond plaats in 1980. In het beheer van een stichtingsbestuur en als eigendom van de gemeente. De eerste beheerder was de familie Van der Klei (1980-1992). In de jaren 90 heeft de gemeente de gebouwen verkocht aan de vereniging. Vanaf dat moment werden de ponyclub en rijvereniging één vereniging. De beheerders in deze periode waren de familie Van Mourik en de familie De Jong/Russchen, inmiddels is het stokje voor de verhuur doorgegeven aan de familie Wieken.

  Vereniging voor Volksvermaken Roden
  Sinds 1946 neemt de vereniging deel aan het Hemelvaartconcours, georganiseerd door de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Zelfs nu, jaren later, staat Hemelvaartsdag in Roden nog steeds in het teken van dit zelfde paardensportspektakel. Mede hierdoor heeft de vereniging een nauwe band gekregen met de Vereniging voor Volksvermaken Roden.

  Instructie
  De instructie is door de jaren heen door verschillende instructeurs verzorgd. Instructeurs die lang bij de vereniging betrokken waren zijn onder anderen de heren: Hilvering, Van der Handel, Houtman, Meier, Van der Klei, Braams, Aalders, Homan en de dames: Wassink, Galema, Van Veen, Westerhof, Bonga, Prins en Ottema. Onze huidige instructie bestaat uit de volgende personen: Dick Wieken,  Bianca Uilkema-Postma, Hinnie Westerhof en Tietsia van de Rijet.