G-V66LDM3B4X
 • Klachten en opmerkingen

  Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over onze vereniging, de accommodatie en haar vrijwilligers/medewerkers. Toch kan het gebeuren dat er naar uw mening in een bepaalde situatie onjuist is gehandeld, u ergens niet tevreden over bent, er sprak is van een onveilige situatie, of van ongewenst gedrag. In deze voorkomende gevallen kunt u een melding maken of een klacht indienen. We doen ons best om daarvan te leren en daardoor onze kwaliteit en veiligheid beter waarborgen.

 • Alle klachten worden op dezelfde manier en vertrouwelijk behandeld:

  1.      Bespreek uw opmerking en/of klacht in eerste instantie met de betrokken persoon of personen;

  2.      Wordt er naar uw mening onvoldoende of geen aandacht aan de opmerking of klacht besteed, dan kunt u contact opnemen met Ellen Wynia via het klachtenformulier onderaan deze pagina. Uw opmerking of klacht dient duidelijk te zijn omschreven. Wanneer is het ontstaan? Waarom dien je de klacht in? Een klacht of opmerking kan niet anoniem ingediend worden en moet daarom voorzien zijn van een naam en adres;

  3.      Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging;

  4.      Binnen vier weken ontvangt u een antwoord van het hoofdbestuur;

  5.      Mocht je je niet kunnen vinden in het antwoord van het bestuur of wanneer je een klacht hebt rondom de veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en u hierover geen overeenstemming kunt bereiken met het bestuur kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van Stichting Veilige Paardensport (Postbus 3040, 3850 CA Ermelo);

  6.      Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van Stichting Veilige Paardensport; 

  Klacht of opmerking indienen