• Privacyverklaring

    Het bestuur van Rij- en Menvereniging Mensinghe hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

    Rij- en Menvereniging Mensinghe doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Rij- en Menvereniging Mensinghe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dit met zich mee brengt kunt u lezen in de privacyverklaring.  

  • Download hier onze privacyverklaring