• Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

    Indien u van plan bent om uw lidmaatschap op te zeggen vinden wij dat erg jammer! In onze statuten staan een aantal regels over het opzeggen van het lidmaatschap. Deze regels zijn opgenomen in de statuten zodat de vereniging een begroting op kan stellen om financiële verplichtingen aan te gaan en na te komen. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het boekjaar worden opgezegd. Een opzegging moet vóór 1 december zijn doorgegeven bij het secretariaat. Wanneer het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd worden de kosten van het basislidmaatschap voor een nieuw jaar in rekening gebracht.

    Het opzeggen en het wijzigen van een lidmaatschap kan via onderstaand formulier. Let op: het wijzigen van uw lidmaatschap kan één keer per half jaar. Wanneer u het lidmaatschap wil wijzigen na het eerste half jaar dan kan dat voor 1 Juli. Wijzigingen voor het tweede half jaar voor 1 decemeber. Wanneer u het lidmaatschap gaat opzeggen zouden wij het op prijs stellen wanneer u de reden van opzeggen met ons wilt delen.

  • Mutatieformulier lidmaatschap